Beltone Legend 17 76DW

Závesný načúvací prístroj, 17 kanálov, 4 programy, kolískový regulátor hlasitosti, automatické prispôsobovanie hlasitosti podľa prostredia/ Smart Gain/, možnosť pripojenia wireless príslušenstva/Diaľkový ovládač, Phone Link, TV link, MyPAL/, Sound Shifter /frekvenčný posun/, Personal Sound ID /zohľadňuje tvar ušnice a používa obojstrannú kompresiu na dosiahnutie ešte prirodzenejšieho spracovania zvuku/, automatické prepnutie programu na telefonovanie /AutoPhone/, komunikácia Ear to Ear, smerovosť Crosslink s Personal Sound ID, potlačenie šumu /Silencer/, čistenie zvuku /Sound Cleaner Pro/, redukcia hluku vetra, ovládanie smatfónom, tinnitus maskér s Nature Sounds.

Frekvenčný rozsah 100 Hz – 7 kHz, pokrytie straty sluchu do 100 dB.

Veľkosť batérií 13.

Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

Doplatok pacienta: 495,00 €

685.77