Beltone Legend 9 86DW

Závesný načúvací prístroj, 14 kanálov, 4 programy, kolískový regulátor hlasitosti, automatické prispôsobovanie hlasitosti podľa prostredia/ Smart Gain/, možnosť pripojenia wireless príslušenstva/Diaľkový ovládač, Phone Link, TV link, MyPAL/, automatické prepnutie programu na telefonovanie /AutoPhone/, asymetrické ovládanie telefónu, Sound Shifter /frekvenčný posun/, komunikácia Ear to Ear, priestorová smerovosť, smerový systém umožňujúci adaptívne zameranie na zdroj zvuku, potlačenie šumu /Silencer/, čistenie zvuku /Sound Cleaner/, potlačenie nežiadúcich rušivých vplyvov vetra, možnosť ovladania smartfónom, tinnitus maskér s Nature Sounds.

Frekvenčný rozsah 100 Hz – 7 kHz, pokrytie straty sluchu do 110 dB.

Veľkosť batérií 13.

Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

Doplatok pacienta: 195,00 €

385.77