Beltone Origin 385DVI

Závesný načúvací prístroj. 6 kanálov, 3 programy, otočný regulátor hlasitosti, smerový systém umožňujúci adaptívne zameranie sa na zdroj reči, automatické prepnutie programu na telefonovanie /AutoPhone/, potlačenie šumu /Silencer/ zvýraznenie reči /SPD/.

Priamy audio vstup /DAI/.

Frekvenčný rozsah 100 Hz – 5,6 kHz, pokrytie straty sluchu do 100 dB.

Veľkosť batérií 13.

 

Pre deti do 18 rokov je prístroj plne hradený zdravotnou poisťovňou.

Dieťa do 18 rokov:

Úhrada zdravotnej poisťovne: 200,77 €

Doplatok pacienta: 0,00 €

 Dospelý

Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

Doplatok pacienta: 10,00 €   

200.77