Banská Bystrica

AUDIOFON s.r.o, Kapitána Jaroša 3A, 974 11 Banská Bystrica

048 / 414 27 12

bb@audiofon.sk

Pondelok - Piatok 8:30 - 16:30

Bratislava

AUDIOFON s.r.o, Polereckého 3, 851 04 Bratislava

02/207 12 514

ba@audiofon.sk

Pondelok - Piatok 8:30 - 16:30

Kontaktná osoba

Ing. Kamil Seginko
kamil.seginko@audiofon.sk


AUDIOFON, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica
IČO: 36 636 045
IČ DPH: SK2021981412

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 292 186 4136 / 1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2186 4136
SWIFT : TATRSKBX

Napíšte nám