Interton Stage 393 VI Super Power

Závesný načúvací prístroj, 4 kanály, 4 programy, kolieskový regulátor hlasitosti, adaptívne potlačenie spätnej väzby.

Frekvenčný rozsah 160 Hz – 4,9 kHz, pokrytie straty sluchu do 120 dB.

Veľkosť batérií 675.

Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

Doplatok pacienta: 0,00 €

 

 

190.77