Sino XS

Závesný digitálny načúvací prístroj s možnosťou open fit. 9 kanálov, 4 programy, , smerový systém umožňujúci adaptívne zameranie sa na zdroj reči/Sound Zoom/, vysoká kvalita zvuku/10k HD Sound/, adaptívne potlačenie šumu a okolitého hluku /Adaptive Noise Guard/, adaptívne potlačenie spätnej väzby a pískania /Feedback Checker/, telefónna cievka/T-coil/, tinnitus maskér.

 

Frekvenčný rozsah 100 Hz – 9,8 kHz, pokrytie straty sluchu do 100 dB.

Veľkosť batérií 10.

 

Úhrada zdravotnej poisťovne 190,65€

Doplatok pacienta 0,00 €

190.65