Beltone Legend 9 IIC

Zvukovodový /mini/ načúvací prístroj, 14 kanálov, automatické prispôsobovanie hlasitosti podľa prostredia/ Smart Gain/, Sound Shifter /frekvenčný posun/, čistenie zvuku /Sound Cleaner/, potlačenie šumov /Silencer/, tinnitus maskér s Nature sounds.

Frekvenčný rozsah 100 Hz – 7 kHz, pokrytie straty sluchu do 80 dB.

Veľkosť batérií 10.

Úhrada zdravotnej poisťovne: 254,54 €

Doplatok pacienta: 195,00 €

449.54