Fakturačné údaje

Audiofon, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica
IČO: 36 636 045
IČ DPH: SK2021981412

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 292 186 4136 / 1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2186 4136
SWIFT : TATRSKBX

Banská Bystrica

Sídlo

Predošlé
Ďalšie

048 / 414 27 12

Audiofon, s.r.o

Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica

bb@audiofon.sk

Otváracie hodiny

Pondelok až Piatok: 8:30-16:30

Fakturačné údaje

Audiofon, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica
IČO: 36 636 045
IČ DPH: SK2021981412

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 292 186 4136 / 1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2186 4136
SWIFT : TATRSKBX

Bratislava

Pobočka

Predošlé
Ďalšie

02/207 12 514

Audiofon, s.r.o

Polereckého 3
851 04 Bratislava 5

ba@audiofon.sk

Otváracie hodiny

Pondelok až Piatok: 8:30-16:30

Kontaktujte nás !