Riešenie problémov

Ako funguje váš prístroj?

Každé vlnenie vzduchu, ktoré zdravé ucho počuje, sa nazýva zvuk. Zdroje zvuku môžu byť rôzne: padajúce ihličie, hlasy, blesk pri búrke. Vzduch sa premieňa na vibráciu, keď fúkate cez plochý otvor. Vlnenie zvuku vo vzduchu možno prirovnať k vlnám v rybníku, keď do neho hodíte kameň. Z bodu, kam bol hodený kameň do vody sa vlny šíria všetkými smermi. Veľký kameň vyvolá veľké vlny (v našom prípade to zodpovedá vlneniu s veľkou silou, alebo veľkou amplitúdou), malý kameň vyvolá malé vlny (vlnenie s malou amplitúdou). Pre hluk platí to isté. Zo zdroja akustického signálu sa vzduchom šíri chvenie všetkými smermi. Keď narazí na ucho, rozkmitá ušný bubienok a je rozpoznaný ako hluk. Aká vysoká je amplitúda, taký veľký hluk je zaznamenaný.

 

Najdôležitejšia funkcia prístroja je zosilnenie, to znamená zvýšenie amplitúdy zvukového vlnenia. K tomu slúžia nasledujúce diely: mikrofón, zosilňovač, batérie a reproduktor (slúchadlo).

Mikrofón „počúva“ okolie. Sníma chvenie vzduchu a premieňa ho na slabý elektrický signál. Zosilňovač spracúva tento signál tak, že zvyšuje jeho amplitúdu. K tomu je nevyhnutná energia, ktorú dodávajú batérie. Zosilnený signál pokračuje ďalej do reproduktora (sluchátka). V tomto diele je elektrický signál opäť zmenený na chvenie vzduchu. Ušnou koncovkou prichádza chvenie vzduchu do zvukovodu k ušnému bubienku. Tam zosilnený a s väčšou amplitúdou Vám umožňuje lepšie počuť. Každý s vymenovaných dielov pochádza z najnovšej techniky a je vyrobený pre moderný prístroj. To prispieva k zlepšenej konštrukcii, efektívnemu využitiu energie a zvýšeniu spoľahlivosti našich prístrojov.


Váš prístroj zvuk nielen zosilňuje, ale tiež spracováva. Napr. vysoké a hlboké tóny môže rôzne silno zosilniť a rušivé hluky potlačiť. Váš prístroj môže tiché tóny zosilniť viac a príliš hlasné stíši. Toto sa nazýva kompresia. Takto bude pre Vás počúvanie s prístrojom komfortnejšie a menej unavujúce. K týmto zmenám dochádza vo vnútri zosilňovača. Je to veľmi komplexná súčiastka, podobná počítaču. Je veľká asi ako necht a nazýva sa Digitálny Signálny Procesor (DSP). Pri nastavovaní Vášho prístroja bude DSP nastavený presne podľa vašich požiadaviek. Nastavovanie robí Váš lekár foniater káblovým pripojením Vášho prístroja a jeho počítača.

Spätná väzba

Prístroj začne pískať, ak zosilnený zvuk z ucha alebo ušnej koncovky je znovu zachytený mikrofónom. Rovnaký efekt vzniká, keď sa rozprávajúci s mikrofónom priblíži blízko k reproduktoru. Občas k tomu dochádza aj pri živých prenosoch rozhlasu alebo televízie. Vo Vašom prístroji k tomuto javu dochádza v nasledujúcich prípadoch:

  • ak ruku alebo iný predmet držíte v blízkosti prístroja. Zvuk z ušnej koncovky sa od Vašej ruky znovu odráža do mikrofónu,
  • ak je ušná koncovka zle nasadená, alebo zle tesní môžu zvuky prejsť do ušnej koncovky a znovu prejsť k mikrofónu,

ak je zvukovod veľmi zanesený ušným mazom, zvuky alebo vlnenie sa od ušného mazu odrážajú znovu k mikrofónu