Ako lepšie počuť ?

1. Zvykajte si doma na známe zvuky

Skúste si zvykať na známe zvuky vo Vašom známom prostredí. Počúvajte rôzne zvuky a skúste ich rozpoznať. Ak Vás to unaví, zložte si prístroj a oddýchnite si. Časom si na prístroj zvyknete a budete ho nosiť dlhšie.

2. Vo voľných chvíľach – počúvajte reč a premávku

Choďte von, do pokojného prostredia, napr. na prechádzku do parku alebo do lesa. Počúvajte zvuky okolia. Spoznávate ich? Buďte opatrný pri zvykaní si na silnú rušnú premávku, ktorá je priveľmi hlasná. Ale nemajte z toho strach!

3. Zhovárajte sa s jednou osobou

Zoberte si prístroj, keď sa rozprávate s jednou osobou, rodinným priateľom alebo dobrým známym. Choďte radšej do pokojného prostredia. Povedzte mu, že používate prístroj. Poproste ho, aby sa s Vami rozprával normálnou hlasitosťou. Pozerajte sa na svojho partnera. Ak budete mať správne nastavený prístroj, komunikácia bude podstatne ľahšia ako predtým. Aj Vy hovorte alebo čítajte hlasno. Tým si zvyknete na svoj vlastný hlas.

4. Počúvajte rádio a televíziu

Začnite so správami a potom si zapnite aj iné programy. Poproste normálne počujúcu osobu, aby Vám Vaše rádio alebo televízor nastavili na normálnu hlasitosť. Potom si nastavte hlasitosť na svojom prístroji. Pokiaľ Vám počúvanie rádia a televízie robí problémy aj naďalej poraďte sa so svojím lekárom foniatrom.

5. Skúste si zvyknúť na rozhovor v skupine

Sledovanie rozhovoru v skupine je často veľmi náročné. Nachádza sa na spodnej hranici hluku. Počúvate rôzne hlasy. Skúste jednotlivé hlasy rozlíšiť pomocou rytmu a polohy reči a priradiť ho jednej osobe. Sústreďte sa na osobu, ktorej chcete rozumieť. Je potrebné to cvičiť. Ak niečo z rozhovoru nerozumiete, poproste aby Vám to zopakovali. Dávajte pri tom pozor, aby ste partnerovi pri rozhovore videli do tváre a aby bolo dobré osvetlenie. Pomáha ak môžete čítať z pier. Vyvarujte sa „pohľadu do svetla“: Posaďte sa, alebo sa radšej postavte chrbtom k oknu, aby ste lepšie videli ostatné osoby. Poproste ostatných, aby hovorili pomaly a zrozumiteľne, ale nie hlasnejšie, to Vám nepomôže.

6. Navštívte verejné budovy

Skúste ako ďaleko môžete sedieť od rečníckeho pultu alebo predstavenia. Vyvarujte sa miestam pod pilierom alebo vo výklenkoch. Tam bude zvuk stíšený. V reštauráciách si sadajte chrbtom k stene. Tým sa vyvarujete rušivým zvukom za vami. Ak je k dispozícii indukčná slučka a Váš prístroj má telefónnu cievku, prepnite prepínač na T. Uvedomte si, že prenos zvuku nie je na všetkých miestach v miestnosti rovnaký. Riaďte sa miestnymi pokynmi alebo si rôzne miesta vyskúšajte.

7. Používajte telefón

Zvyčajne je možné telefonovať s prepínačom zapnutým v polohe M. V tomto prípade držte telefónne slúchadlo asi 2-3 cm od ucha a pomaly ním otáčajte. Vyskúšajte, či nie je lepší zvuk pri prepnutí do polohy T. Váš prístroj spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Umožňuje používať mobilné telefónne prístroje GSM. Za určitých podmienok však môže vystúpiť rušivý hluk pozadia.

8. Používajte prístroj počas celého dňa

Nosenie prístroja a chvíľa cvičenia je najlepšia cesta, ako sa naučiť znova počuť. Sami viete, kedy za určitých podmienok počujete lepšie bez prístroja. Zvykajte si nosiť prístroj celý deň. Zistíte, ako Vám to pomôže. Je však potrebné si uvedomiť, že prístroj Vám nikdy úplne nenahradí Váš sluch, ale pomôže Vám používať Váš sluch taký aký je dnes a čo najviac ho využívať. Týchto osem krokov je začiatkom nového objavenia sveta tónov. Robte čo sa Vám páči a počúvajte zvuky svojho okolia.