Batérie do načúvacích prístrojov

U nás si batérie objednáte pohodlne online

Ako fungujú ?

Zinko-vzdušné batérie sú vyplnené zinkovým práškom, presiaknutým elektrolitom a používajú kyslík z atmosféry ako chemicky aktívnu zložku.Týmto sa oproti ostatným druhom technológií pri ktorých je aktívna zložka ukrytá vnútri batérie zabezpečí oveľa lepší pomer kapacita/objem a tým aj dlhšia životnosť zinko-vzdušnej batérie oproti ostatným technológiám batérií.

V batérii typu zinok-vzduch sú na spodnej strane malé aktivačné otvory, ktoré umožňujú kyslíku z atmosféry reagovať so zinkom v batérii. Aktivačné otvory sú od výrobcu zalepené ochrannou nálepkou. Túto nálepku treba odliepať až vtedy, keď idete batériu používať, pretože po jej odlepení a následnej aktivácii batérie vzduchom sa batéria začne pomaly vybíjať aj bez vloženia do načúvacieho prístroja, čo je spôsobené pomalým odparovaním elektrolytu cez aktivačné otvory v batérii. Po odlepení nálepky je nutné nechať batériu pred vložením do nač. prístroja cca 1- 5 minút „postáť“ kým vzduch vnikajúci cez aktivačné otvory dostatočne aktivuje batériu. (pozri Obr. 2) Opätovným nalepením nálepky sa vybíjanie batérie nedá zastaviť, preto je dobré po odlepení nálepky prístroj pužívať súvislo (nenechať prístroj týždeň nepoužívaný a pod.).

Keď je batéria takmer prázdna, dochádza k nasledujúcemu efektu: Po zapnutí pracuje prístroj normálne, ale po chvíli sa stíši, ozve sa charakteristický šum alebo u modernejších prístrojov signál slabej batrérie. Môže nastať bzučanie alebo bručanie. Vtedy je nutné batériu vymeniť.

Životnosť batérií

Životnosť batérií závisí od rôznych faktorov: typu nač. prístroja, straty sluchu pacienta, podmienok v akých sa prístroj používa, používania príslušenstva a iných. Tieto faktory sú podrobnejšie opísané v sekcii „Rady a tipy“ na stránke „Moderné prístroje“. Z uvedeného je zrejmé, že pre každého pacienta je doba životnosti batérie rozdielna.

Veľkosti batérii

Rozlišujeme 4 veľkosti batérií do nač. prístrojov: 10, 312, 13 a 675. Každá veľkosť je odlíšená farbou nálepky, ako je zobrazené v sekcii  „Batérie“.