Čistenie koncovky

Používaním sa na ušnej koncovke usadí ušný maz (cerumen). Preto je nutné ušnú koncovku pravidelne čistiť. Pokiaľ by ste ušnú koncovku nečistili, bude mať ušný maz vplyv na kvalitu zvuku. Nasledujúci článok vám ukáže ako správne čistiť Vašu koncovku k načúvaciemu prístroju

1.Najprv odpojte plastovú hadičku ušnej koncovky od prístroja. Dbajte na to,
aby pravý a ľavý prístroj bol uložený každý zvlášť, aby nemohlo dôjsť k zámene.

odpojena IUK
IUK vo vani

2. Odstráňte z ušnej koncovky kefkou alebo mäkkou handričkou ušný maz. Ak je to nutné ponorte koncovku do vlažnej vody s trochou saponátu, alebo si zakúpte špeciálne čistiace tablety, ktoré Vám ušnú koncovku spoľahlivo vyčistia.

3. Opláchnite ušnú koncovku pod vodou

4. Vysušte ušnú koncovku mäkkou handričkou.

5.Ostávajúce kvapky vody z ušnej koncovky vyfúkajte.

6.Uistite sa, či je hadička a ušná koncovka úplne suchá, skôr ako ich spojíte s prístrojom.

7.Dajte pozor, aby sa ľavý a pravý diel nezamenili.