Previous slide
Next slide

ABR
Vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov

(Auditory Brainstem Response)

easyScreen

Jednoduché, moderné a intuitívne zariadenie, ktoré kombinuje automatický skríning ABR a otoakustických emisií OAE (TEOAE, DPOAE).

easyScreen BERAphone®

Jednoduché a intuitívne zariadenie, ktoré spája skríning ABR a OAE. Integrované BERAphone® elektródy pre väčší komfort malých pacientov.

MB 11 BERAphone®

Inovatívne zariadenie pre novorodenecký skríning sluchu s integrovanými elektródami pre jednoduchosť vyšetrenia a komfort najmenších pacientov.

MB 11 Classic

Automatický ABR skríning pre rýchle objektívne vyšetrenie sluchu a sluchovej dráhy.