Životnosť batérií

Čo ovplyvňuje životnosť batérie ?

1. Každá strata sluchu je individuálna

Čím je strata ťažšia, tým je potrebný vyšší výkon a teda aj spotreba elektrického prúdu. Jeden typ načúvacieho prístroja má spotrebu závislú na individuálnom nastavení.

2. Veľkosť batérie

Menšia batéria obsahuje menej materiálu vytvárajúceho elektrickú energiu. Menšia batéria vydrží menej ako väčšia.

3. Individuálne používanie prístroja

Životnosť batérie ovplyvňujú 2 veci: koľko dní v týždni a koľko hodín denne prístroj používate.

4. Odlišnosť moderných digitálnych načúvacích prístrojov

Funkcie moderných prístrojov, ktoré sú už samozrejmosťou ako potlačenie spätnej väzby, multikanálové spracovanie zvuku, redukcia šumu vetra, detekcia rečovej zložky a ďalšie môžu znížiť životnosť batérie o 20%.

5. Nadštandardné príslušenstvo

Nadštandardné vybavenie ako je bluetooth či bezdrôtové príslušenstvo (diaľkové ovládanie a pod.) a generátor šumu môže zvýšiť spotrebu elektrického prúdu o 300 %.

Orientačná životnosť jednotlivých typov batérií

Tipy na predĺženie životnosti Vašej batérie

 

  • Po odlepení nálepky vždy nechajte batériu cca 1-5 minút „postáť“ a až potom ju vložte do nač. prístroja. Zabezpečíte tak dostatok času aby kyslík zo vzduchu mohol aktivovať batériu.
  • Cez noc, alebo keď prístroj nepoužívate, otvorte batériové dvierka a vyberte batériu, aby sa vlhkosť skondenzovaná v priestore pre batériu mohla odpariť. Neskladujte batérie v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni. (nadmerná vlhkosť znižuje životnosť batérie).
  • Batérie skladujte pri izbovej teplote ! Neskladujte ich na veľmi teplých miestach ako napr. odkladací priestor v aute a pod. Ak používate sušiaci box, vždy pred sušením vyberte batériu z prístroja. Batérie nikdy neskladujte v chladničke (príliš vysoká, alebo príliš nízka teplota okolitého prostredia znižuje životnosť batérie)
  • Nenoste rezervné batérie vybraté z originálneho balenia (blistra) voľne vo vrecku, peňaženke, či kabelke. Tým, že sa batérie dotýkajú navzájom, alebo s inými kovovými predmetmi (napr. mince a pod.) dochádza ku skratom a životnosť batéríí sa znižuje aj keď nie je z batérie odlepená nálepka.