Test Sluchu

Pravdivo a úprimne odpovedzte na tento dotazník. Otázky ukazujú mnoho situácií, ktoré Vás v starobe (ale niekoho aj podstatne skôr) stretávajú a pokiaľ si uvedomujete ich dosah neznamenajú vôbec žiadnu tragédiu. Po skončení testu zrátajte dosiahnuté body a porovnajte ich s výsledným hodnotením.

 1. Máte problém rozumieť jednej osobe, ak hovorí naraz viac ľudí?
 2. Máte stále častejšie dojem, že mnohí ľudia vo vašom okolí hovoria nejasne a nezreteľne?
 3. Rozumiete zle šepotu alebo tichému hovoru, ak nevidíte kto hovorí?
 4. Sadáte si na prednáškach v miestnosti alebo vo veľkej sále radšej úplne dopredu, aby ste mali istotu, že budete počuť o čom sa prednáša?
 5. Stáva sa Vám, že Vás rodina alebo priatelia upozorňujú, že hovoríte príliš hlasno?
 6. Stáva sa Vám, že ráno prepočujete budík?
 7. Sťažuje si často Vaša rodina, že Vám televízor hrá príliš hlasno?
 8. Stáva sa Vám často, že je niekto v miestnosti aj keď ste ho nepočuli vstúpiť?
 9. Vzdali ste sa radšej telefonovania, pretože nerozumiete, čo druhý účastník hovorí?
 10. Cítite ako chodec na rušnej ulici nebezpečenstvo, pretože prichádzajúce vozidlá začujete až v poslednom okamihu?
 11. Máte pocit, že pri zlom počasí počujete lepšie ako pri dobrom počasí?
 12. Pripadá Vám šelest (šum), ktorý občas počujete ako cvrlikanie cvrčka, tikot hodiniek alebo tichá hudba v rozhlase?

Vyhodnotenie testu

Spočítajte na koľko otázok ste odpovedali kladne, potom kliknite na tento rámček.
0-2 body: Ak ste odpovedali pravdivo, môžete ešte dlho užívať krásy sveta. Ale aj pre Vás platí, že prevencia je najlepšia liečba.

3-5 bodov: Máte najvyšší čas navštíviť svojho ušného lekára. Ešte nie je úplne neskoro a včasnou liečbou sa dá veľa zachrániť.

6 a viac bodov: Podľa mnohých príznakov už môžete mať vážnu poruchu sluchu. Rozhodne navštívte odborného lekára a požiadajte o predpísanie načúvacieho prístroja. Správne zvolený a vybraný načúvací prístroj Vám znovu otvorí cestu do sveta.