• Sedí Vaša ušná koncovka dobre?  -> Nasaďte ju znovu podľa inštrukcií v užívateľskej príručke.

 • Nemáte nastavenú príliš vysokú hlasitosť? -> Znížte ju.

 • Nie je hadička zanesená alebo zlomená? -> vymeňte hadičku na koncovke alebo odošlite prístroj do servisu.

 • Nemáte zvukovod zanesený ušným mazom? -> Poraďte sa s lekárom foniatrom.

 • Prístroj píska pri telefonovaní? -> Pozorne si prečítajte sekciu „Ako lepšie počuť“
 • Je prístroj zapnutý? -> Zapnite prístroj

 • Nie je upchaný cerumenový filter? -> vymeňte cerumenový filter podľa videonávodu

 • Nie je prepínač v polohe T? -> Prepnite ho do polohy M.

 • Je v prístroji batéria? -> vložte do prístroja novú batériu. Viac v sekcii „batérie“

 • Nie je plastová hadička ušnej koncovky upchatá alebo zlomená? -> vymeňte hadičku na koncovke alebo odošlite prístroj do servisu.

 • Nemáte zvukovod zanesený ušným mazom? -> Poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom foniatrom.
 • Nie je batéria vybitá? -> Vložte novú batériu do prístroja.

 • Nie je hlasitosť nastavená nízko? -> Skúste jemne zvýšiť hlasitosť prístroja

 • Nie je batéria znečistená? -> Vyčistite ju, alebo použite novú.

 • Nie je plastová hadička ušnej koncovky upchatá alebo zlomená? -> vymeňte hadičku na koncovke alebo odošlite prístroj do servisu.

 • Nie je Váš prístroj vlhký? -> Vysušte ho pomocou nástrojov na čistenie dostupných na našom eshope
 • Nie je batéria stará? -> vymeňte batériu za novú

 • Nenechávate prístroj zapnutý cez noc? -> prístroj na noc vždy vypnite

 • Nechávate batériu aktivovať? -> po odlepení nálepky z batérie nechajte batérie aktivovať cca 2 minúty. Viac v článku „batérie“

Problém stále pretrváva?