Riešenie problémov

Spätná väzba a pískanie:

Sedí Vaša ušná koncovka dobre? Nasaďte ju znovu.
Nemáte nastavenú veľkú hlasitosť? Znížte ju.
Nie je hadička zanesená alebo zlomená? Poraďte sa so svojím lekárom foniatrom alebo v opravovni prístrojov.
Nemáte zvukovod zanesený ušným mazom? Poraďte sa s lekárom foniatrom.
Váš prístroj píska pri telefonovaní? Pozorne si prečítajte stránku Ako lepšie počuť (bod 7. Používajte telefón ).

Žiadny tón:

Je prístroj zapnutý?
Nie je prepínač v polohe T? Prepnite ho do polohy M.
Je v prístroji batéria?
Nie je plastová hadička ušnej koncovky upchatá alebo zlomená? Poraďte sa so svojím lekárom foniatrom alebo v opravovni prístrojov.
Nemáte zvukovod zanesený ušným mazom? Poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom foniatrom.

Zvuk je skreslený, prerušovaný alebo veľmi slabý:

Nie je batéria vybitá? Vložte novú batériu do prístroja.
Nie je hlasitosť nastavená nízko?
Nie je batéria znečistená? Vyčistite ju alebo použite novú.
Nie je plastová hadička ušnej koncovky upchatá alebo zlomená? Poraďte sa so svojím lekárom foniatrom alebo v opravovni prístrojov.
Nie je Váš prístroj vlhký? Vysušte ho.

Regulátor hlasitosti nedáva žiadne pípnutie:

Nie je prekročená maximálna alebo minimálna hlasitosť?
Nie je regulátor hlasitosti programom vyradený z prevádzky?

Batérie sa rýchlo vybíjajú:

Nenechávate prístroj cez noc zapnutý?
Nie je batéria stará?

Problém stále pretvráva ?

Vyplňte formulár a náš technik sa s vami skontaktuje.