Prístroj nefunguje – nevydáva žiadny zvuk

Pokiaľ Váš prístroj nevydáva žiadny zvuk, vo väčšine prípadov sa nejedná o zložitu závadu. V nasledujúcom článku sa spoločne pokúsime odstrániť túto závadu.

Pokiaľ prístroj pípa pri zmene hlasitosti a programu ale nezosiluje zvuk …. #

Založte si prístroj na uši a vyskúšajte zmeniť hlasitosť, program alebo zapnúť prístroj. Pokiaľ prístroj vydáva pípanie po týchto činnostiach, no nevydáva žiadny zvuk prípadne iba šumí pri normálnom používaní, problém je pravdepodobne vo Vašich mikrofónoch, nie reproduktore.

V takomto prípade skontrolujte otvory mikrofónov. Pokiaľ sú zanesené ušným mazom alebo inými nečistotami, jemne ich vyčistite priloženou čistiacou kefkou. Do mikrofónov však nič nevkladajte, ani nepoužívajte silu! Mikrofóny sú veľmi krehké a ľahko by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.

Pokiaľ sa v mikrofónoch nenachádzajú žiadne viditeľné nečistoty, vyplňte online žiadosť o servis a zašlite prístroje do nášho servisného strediska.

Poloha mikrofónov na rôznych typoch načúvacích prístrojov


Pokiaľ prístroj nevydáva žiadne zvuky (ani pípanie) … #

V tomto prípade môže byť problémom hneď niekoľko príčin ktoré dokážete vyriešiť bez servisného zásahu. V prvom rade skontrolujte:

  1. Batéria je vložená správne a nie je vybitá – uistite sa že symbol “ + “ smeruje po založení smerom ku vám (plochá strana batérie), prípadne skontrolujte či je batéria dostatočne nabitá pomocou nášho testeru na batérie, alebo vymeňte batériu za novú.
  2. Je vložený správny typ batérie – uistite sa že používané batérie su určené pre načúvacie prístroje a sú vo veľkosti určenej pre Váš prístroj. (13, 312, 675, 10)
  3. Hlasitosť je nastavená na dostatočnú úroveň – zvýšte hlasitosť pomocou prepínaču na prístroji, prostredníctvom aplikácie alebo diaľkového ovládaču, prípadne zapnite a vypnite prístroj aby sa vrátil do hlasitosti nastavenej Vašim odborníkom na sluch.
  4. Nie je v prístroji kvapka vody – uistite sa že vo Vašom zvukovode nie je voda, pot alebo iná nečistota (napríklad po sprchovaní sa), prípadne v otvore reproduktoru na načúvacom prístroji. Aj malá kvapka vody alebo inej, vlhkej nečistoty dokáže znemožniť priechod zvuku z načúvacieho prístroja.

Pokiaľ tieto rady nepomohli, postupujte podľa pokynov špecifických ku konkrétnym typom načúvacích prístrojov ….

Zvukovodové prístroje a prístroje s reproduktorom v uchu: #

1.Cerumenový filter je zanesený ušným mazom alebo inými nečistotami – postupujte podľa našich videonávodov. Cerumenové filtre môžete zakúpiť na našom eshope kliknutím tu

Výmena filtra na zvukovodových prístrojoch
Výmena filtra na prístrojoch s reproduktorom v uchu (RIE)

2. Univerzálny dómik je zanesený alebo zle nasadený – zložte dómik z reproduktoru podľa nášho videonávodu a uistite sa že nie je zanesený ušným mazom. Pokiaľ je dómik zanesený, vyčistite ho vo vlažnej vode, nechajte dokonale vychnúť a správne nasaďte na reproduktor.

3. Reproduktor nie je správne nasadený v prístroji – pri manipulácii s prístrojom sa môže stať že reproduktor sa jemne vytiahne z tela prístroja. Pokiaľ je reproduktor viditeľne povytiahnutý, kýve sa, alebo vypadáva, jemne ho zatlačte naspäť do prístroja. Nepoužívajte však hrubú silu! Prístroj by ste ľahko mohli poškodiť.


Závesné prístroje s koncovkou na mieru (BTE): #

1.Poškodená alebo uvoľnená hadička – uistite sa že hadička je pevne nasadená na strane individuálnej koncovky a taktiež na závesnok háčiku načúvacieho prístroja. Postupujte podľa nášho videonávodu.

Náhradné hadičky môžete zakúpiť na našom eshope kliknutím tu

Výmena hadičky na mäkkej (silikónovej) koncovke
Výmena hadičky na tvrdej (akrylovej) koncovke

2.Zanesená individuálna koncovka – uistite sa, že zvukový otvor vašej individuálnej koncovky nie je zanesený ušným mazom alebo inou nečistotou. Ak áno, pokúste sa otvor vyčistiť pomocou našich špeciálnych čistiacich produktov dostupných na eshope, alebo pomocou priloženej čistiacej kefky a handričky.

vyčistenie koncovky pomocou čistiacich produktov

3. Poškodený alebo zanesený závesý háčik – skontrolujte či nie je závesný háčik na Vašom prístroji zanesený, zlomený alebo zle nasadený. Pokiaľ áno, kontaktujte nás ohľadom Vášho problému, aby sme Vám zaslali správny náhradný diel. Pri výmene háčiku postupujte podľa nášho videonávodu.

V prípade že žiadna z uvedených rád nepomohla, vyplňte prosím online žiadosť o servis a zašlite prístroj do nášho odborného servisného strediska.