Prístroj sa sám vypína

Najčastejšou príčinou je vlhkosť: #

Pokiaľ sa Váš načúvací prístroj samovoľne vypne a následne sa nejaký čas nedá zapnúť, je pravdepodobné že prístroj je skratovaný vlhkosťou alebo zanesený vlhkou nečistotou (napríklad po sprchovaní sa).

Pri nosení prístroja v letných mesiacoch alebo pri nadmernom potení sa do prístroja dostáva vlhkosť ktorá následne môže zapríčiniť jeho vypínanie.

Po úplnom otvorení batériových dvierok prístroj po nejakom čase vyschne a je zas funkčný.

Aby ste však predišli trvalému poškodeniu prístroja, je potrebné aby ste prístroj pravidelne vysúšali prostredníctvom špeciálnych produktov dostupných na našom eshope alebo prístroj nenosili v náročných podmienkach.

Pokiaľ prístroj používate vo vlhkom prostredí alebo aktivitách pri ktorých sa nadmerne potíte, najefektívnejším riešením je prístroj každý večer vysušiť.

Nesprávne alebo expirované batérie: #

Ďalšou častou príčinou samovoľného vypínania prístrojov sú nesprávne, nekvalitné alebo expirované batérie ktorých napätie kolíše. To má za následok samovoľné vypínanie načúvacích prístrojov. V takomto prípade odporúčame používať overené batérie z našej ponuky. Pre výber správneho typu batérií nás neváhajte kontaktovať.

Problém stále pretrváva? Odošlite prístroj do nášho servisného strediska.